Gregory Sidak

J. Gregory Sidak is een deskundige in mededingingsrecht, gereguleerde markten, intellectuele eigendom, schadevergoeding en complexe commerciële juridische procedures. Hij heeft cliënten bijgestaan in Noord- en Zuid-Amerika, Europa, Azië, Australië en Oceanië. Ook is hij werkzaam als gerechtelijk aangewezen neutrale getuige-deskundige.

Sidak heeft rechten en economie gestudeerd aan Stanford University en was werkzaam als de eerste referendaris van rechter Richard Posner. Sidak is voormalig lid van de Amerikaanse President’s Council of Economic Advisers en was plaatsvervangend General Counsel bij de Amerikaanse Federal Communications Commission.

Sidak is de mede-oprichter en redacteur van het juridische tijdschrift Journal of Competition Law & Economics, uitgegeven door Oxford University Press. Hij heeft in het verleden posities bekleed aan de universiteiten Yale en Georgetown en het American Enterprise Institute for Public Policy Research. Zijn boeken en artikelen zijn geciteerd door het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten, het Hooggerechtshof van Canada en de Europese Commissie.